100% vergoed
100% vergoed
In groep of individueel
In groep of individueel
In 6 videogesprekken
In 6 videogesprekken
Start direct
Start direct

Emoties als risico

Emoties als risico
Emoties als risico
We hebben het vaak niet door, maar emoties zijn regelmatig nauw betrokken bij ons rookgedrag. Zo kan men bijvoorbeeld: “even roken om af te koelen” (boosheid), “nog een laatste roken om te vieren dat iets is gelukt” (blijdschap), en roken om een verdrietige gebeurtenis te verwerken (bedroefdheid). We hebben soms niet door dat deze momenten kunnen leiden tot enorme trek naar een sigaret. En stel dat we dit wel door hebben, wat kunnen we er eigenlijk aan doen?

Bij WeQuit werken we met interventies op drie niveaus om je helpen bij moeilijke momenten: gedragsmatig, cognitief, en gevoelsmatig. Allereerst is het belangrijk om te herkennen door welke emoties je vaak trek ervaart. Bij het bespreken van emoties kan je onderscheid maken tussen de vier B’s: boos, bang, blij en bedroefd. De uitgekozen emoties kunnen we vervolgens bestempelen als eventuele risicosituaties. Risicosituaties zijn situaties, waarin je vaak trek hebt in een sigaret. Wanneer we weten welke emoties voor jou risicosituaties zijn, is het belangrijk je creatieve gedeelte tevoorschijn te halen. Lees de onderstaande vragen goed door. Gebruik van deze drie pijlers kunnen je helpen je emoties als risicosituatie te beperken.

Welk ander gedrag kan jij inzetten tijdens het risico moment om te zorgen dat je niet gaat roken? Is het gedrag iets dat je meteen kan inzetten, onverenigbaar met roken, en altijd beschikbaar?


Welke helpende gedachten kan je verzinnen om te zorgen dat je niet gaat roken? Welke helpende gedachte voelt voor jou het meest belangrijk en heeft de grootste mate van overtuigingskracht?


Hoelang blijft de trek naar een sigaret voortbestaan in je bewustzijn? We hebben het vaak niet door, maar trek gaat vanzelf weer weg na enige tijd zonder het inzetten van een oplossing! Het is belangrijk om dit niet alleen maar te weten, maar ook zelf te ervaren. Advies: begin dit onderzoeken op momenten waarbij je trek nog niet heel hoog is.
Terug naar het overzicht
Deel dit artikel
Ook blijvend stoppen met roken?
Meld je gratis aan!
WeQuit
WeQuit
Meld je gratis aan!