Quantcast

Trek is wellicht het meest voorkomende gevoel bij stoppen met roken, maar hoe ontstaat het eigenlijk? Er zijn verschillende manieren aan te wijzen hoe trek in een sigaret kan ontstaan. Trek kan ontstaan door klassieke conditionering. Dit heet binnen de psychologie ook wel het Pavlov-effect. 

Pavlov was een wetenschapper, die onderzoek heeft gedaan naar de speekselproductie van honden bij toediening van verschillende soorten voedsel. Pavlov ontdekte dat hij honden kon laten kwijlen zonder voedsel te serveren. Dit gaat als volgt: 

Een hond gaat altijd kwijlen door het zien van een bak met voer. Door herhaalde aanbieding van het voer met daaraan voorafgaand het luiden van een bel, leert de hond dat de bel het krijgen van een bak met voer voorspelt. Daarom begint na verloop van tijd de hond al te kwijlen bij het luiden van de bel. 

Om dit voorbeeld goed te begrijpen kun je het beste de speekselreactie vervangen door trek in een sigaret. Mensen kunnen zo een bepaalde neutrale situaties gaan koppelen aan het roken van een sigaret. Als dit vaak genoeg gebeurt, kan men in die neutrale situatie vanzelf trek krijgen in een sigaret. Een bekend voorbeeld van klassieke conditionering is de combinatie van koffie en een peuk. Door structureel koffie te drinken voor het roken van een sigaret zal men trek krijgen in een sigaret bij het drinken van koffie, omdat eerder is geleerd dat na het drinken van koffie een sigaret gaat komen. 

Op deze manier kunnen rookgewoontes ontstaan die lastig te ontkoppelen zijn. Dit maakt roken een hardnekkige verslaving. Maar wees gerust. Zolang men vaak genoeg niet rookt na het drinken van koffie zal vanzelf het leereffect worden ontkoppeld. Dit betekent dat wanneer men lang genoeg volhoudt, de trek gekoppeld aan de neutrale situatie vanzelf weer zal verdwijnen. 

 

Wil jij ook een rookvrij leven?

Zet vandaag de eerste stap en vraag een gratis consult aan.

Breng anderen op de hoogte

Met onderstaande knoppen kun je dit artikel op je social media delen. Of doorsturen naar iemand waarvan je weet dat hij/zij moeite heeft met stoppen met roken.