Wie

Onze stoppen-met-rokencoaches zijn universitair opgeleide (klinisch) psychologen. Ze zijn daarnaast getraind in het bieden van coaching aan mensen die willen stoppen met roken. Het is voor ons belangrijk dat mensen in een informele sfeer kunnen spreken over roken en de plek die dat inneemt in hun leven. We streven er dan ook naar een programma te bieden dat voor iedereen toegankelijk is en waaraan iedereen met succes deelneemt.